گفتاردرمانی یادگار امام

سپتامبر 30, 2021

بهترین تمرینات گفتاردرمانی برای بازیابی صدای خود – بخش دوم

۸- پردازش واجی واج شناسی به الگوی اصوات گفتاری اشاره دارد. تمرینات آسیب شناس گفتار و زبان که به واج شناسی کمک می کنند، می توانند […]