گفتاردرمانی فلج مغزی حسینی فردوس

جولای 19, 2022
فلج مغزی چگونه بر صورت تأثیر می گذارد

آیا فلج مغزی بر صورت تاثیر می گذارد؟ اثرات و مدیریت این مشکل

فلج مغزی می تواند بر عملکرد حرکتی در کل بدن از جمله صورت تأثیر بگذارد. در نتیجه ، افراد ممکن است در برقراری ارتباط ، تغذیه و تنفس دچار مشکل شوند. خوشبختانه ، روشهای متعددی برای اطمینان از این که افراد دارای نقائص حرکتی صورت از تغذیه مناسب برخوردار شده و برقراری ارتباطات موثر را یاد بگیرند، وجود دارد.