کاردرمانی کج گردنی

می 17, 2022

تورتیکولی (کج گردنی) و فلج مغزی: آیا ارتباطی بین این دو وجود دارد؟

تورتیکولی (کج گردنی) و فلج مغزی هر دو با سفتی عضله مشخص می شوند و گاهی اوقات می توانند با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. این مقاله […]