کاردرمانی زانوی ضربدری شماره 2

اکتبر 9, 2021
تمرینات اصلاح زانوی ضربدری

تمرینات اصلاح زانوی ضربدری

زانوی ضربدری (ایکس) یکی از مشکلات استخوانی بزرگی است که می تواند در آینده بدتر شود البته ، شدت آن ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد . اما این تمرینات برای زانوی ضربدری می تواند کمک کننده باشد.
آدرس پیج اینستاگرام مرکز توانبخشی ماهان مهرآباد جنوبی
عضویت