کاردرمانی بیش فعالی امامزلده حسن

آوریل 11, 2021

۶ تکنیک کاردرمانی در خانه برای کودکان با اختلال بیش فعالی و نقص توجه و تمرکز

کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش فعالی، اختلالات یادگیری یا برخی از اختلالات مرتبط با آن از تمرینات کار درمانی بسیار سود می برند. اما از […]