ورزش درمانی فلج مغزی

آگوست 23, 2022

بهترین ورزش ها برای فلج مغزی

بهترین ورزش ها برای افراد فلج مغزی، ورزش هایی هستند که کودک شما را فعال و ایمن نگه می دارند. فلج مغزی یک ناتوانی حرکتی است […]