فیزیوتراپی زانوی ضربدری شهرک ولیعصر

اکتبر 9, 2021
تمرینات اصلاح زانوی ضربدری

تمرینات اصلاح زانوی ضربدری

زانوی ضربدری (ایکس) یکی از مشکلات استخوانی بزرگی است که می تواند در آینده بدتر شود البته ، شدت آن ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد . اما این تمرینات برای زانوی ضربدری می تواند کمک کننده باشد.