درمان فلج مغزی شماره 2

نوامبر 13, 2020

۷ تمرین حسی مؤثر برای فلج مغزی

کودکان فلج مغزی با انجام بهترین تمرینات حسی ترغیب می شوند تا از طریق قرار گرفتن در معرض تکرار، محیط اطراف خود را بیشتر بپذیرند. اگرچه […]